ON-LINE STUDIES AT POLISH-JAPANESE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Ogłoszenia
Program studiów
Wymagania na sprzęt i oprogramowanie
FAQ
Podręczna biblioteka
O systemie dydaktycznym edu@pjwstk

!

On-line registration
information


Please submit appropriate application form:
· for the first year of studying on-line
or
· for selected courses.
student self-government organization studiainternetowe@pjwstk.edu.pl pjiit home page