STUDIA INTERNETOWE W POLSKO-JAPOŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE TECHNIK KOMPUTEROWYCH
[home page]
Ogłoszenia
Program studiów
Wymagania na sprzęt i oprogramowanie
FAQ
Podręczna biblioteka
O systemie dydaktycznym edu@pjwstk
Pytania zadawane przez studentów (FAQ)
1. Od kiedy zaczyna się semestr?
2. Czy dyplom jaki dostanie się po ukończeniu takich studiów jest taki sam jak po zwykłych studiach?
3. Jaki zawód będę mógł wykonywać po takich studiach?
4. Czy podczas takich studiów internetowych również mogę wyjechać za granicę (tzn. z programem waszej uczelni) np. do Japonii?
5. Czy po skończeniu studiów przez Internet można starać się o stopień magistra?
6. Jestem aktualnie studentem PJWSTK na studiach wieczorowych i mam zaległy przedmiot na I roku. Czy będę mógł zaliczyć ten przedmiot na studiach internetowych?
7. Mieszkam na stałe za granicą. Jak czesto musiałbym przyjezdżać do Polski na egzaminy w ramach sesji? Ze względu na mój charakter pracy mogę pozwolić sobie na odwiedzanie Polski trzy razy do roku. Czy to wystarczy aby swobodnie zaliczać egzaminy w ramach studiów internetowych?
8. Czy "Użytkowanie komputerów, oprogramowania i Internetu" jest to tylko jednorazowa sesja, czy jest też przedmiotem, który oprócz tej sesji trwa dłużej?
9. Czy są jakieś opłaty za ewentualny egzamin poprawkowy?

Odpowiedzi

1. Od kiedy zaczyna się semestr?
Nowy semestr rozpoczyna się 1 marca i 1 października z tym że wcześniej odbywa się sesja robocza w gmachu PJWSTK zaznajamiająca z podstawami użycia komputerów i oprogramowania (Internet, Microsoft Office).

2. Czy dyplom jaki dostanie się po ukończeniu takich studiów jest taki sam jak po zwykłych studiach?
Dyplom inżyniera informatyki wydawany przez naszą uczelnię jest taki sam dla wszystkich rodzajów studiów w tym dla studiów prowadzonych przez Internet.

3. Jaki zawód będę mógł wykonywać po takich studiach?
Internetowe studia informatyczne PJWSTK mają taki sam program i wymagania jak zwykłe studia stacjonarne z informatyki prowadzone przez naszą Uczelnię. Absolwenci studiów przez Internet będą więc pracować na takich samych stanowiskach jak absolwenci studiów stacjonarnych organizowanych przez naszą Uczelnię. W naszej Uczelni szczególny nacisk jest kładziony na inżynierię systemów informacyjnych i baz danych (stanowiska analityka, projektanta, programisty, administratora), administrowanie sieciami komputerowymi, multimedia a także na robotykę i superkomputery. Wszystkie te specjalizacje będą dostępne w ramach studiów przez Internet. Przy czym na nowych studiach większy nacisk będzie kładziony na projektowanie i administrowanie systemami działającymi w Internecie.

4. Czy podczas takich studiów internetowych również mogę wyjechać za granicę (tzn. z programem waszej uczelni) np. do Japonii?
Mamy podpisane programy współpracy z kilkoma uniwersytetami japońskimi i kilkoma uniwersytetami angielskimi na podstawie których pewna liczba naszych studentów wyjeżdża na staże zagraniczne do Japonii i Wielkiej Brytanii na okres do 12 miesięcy, podczas których zaliczają tam przedmioty studiów. Oczywiście wyjeżdżający za granicę student jest zobowiązany znać język kraju do którego jedzie. W Uczelni studenci uczą się języka angielskiego i japońskiego.

5. Czy po skończeniu studiów przez Internet można starać się o stopień magistra?
Tak - albo w trybie stacjonarnym albo w trybie przez Internet.

6. Jestem aktualnie studentem PJWSTK na studiach wieczorowych i mam zaległy przedmiot na I roku. Czy będę mógł zaliczyć ten przedmiot na studiach internetowych?
Tak.

8. Czy "Użytkowanie komputerów, oprogramowania i Internetu" jest to tylko jednorazowa sesja, czy jest też przedmiotem, który oprócz tej sesji trwa dłużej?
"Użytkowanie komputerów, oprogramowania i Internetu" odbywa się w gmachu uczelni i kończy się wraz z sesją. Obowiązuje tylko zaliczenie, nie ma egzaminu.

9. Czy są jakieś opłaty za ewentualny egzamin poprawkowy?
Jeden termin egzaminu poprawkowego jest uwzględniony w cenie przedmiotu. Trzeba dodatkowo płacić w przypadku kolejnego zdawania egzaminu poprawkowego.

PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES: studiainternetowe@pjwstk.edu.pl

samorząd studencki pjwstk studiainternetowe@pjwstk.edu.pl strona główna pjwstk