STUDIA INTERNETOWE W POLSKO-JAPOŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE TECHNIK KOMPUTEROWYCH
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Strona główna
O systemie edu@pjwstk
System edu@pjwstk jest aplikacją umożliwiającą interaktywne studiowanie na odległość za pomocą Internetu. Zawiera między innymi:

  • kalendarz zajęć,
  • tablicę ogłoszeń,
  • wykłady, ćwiczenia i inne materiały dydaktyczne,
  • forum dyskusyjne,
  • moduł chat,
  • FAQ,
  • moduł do przeprowadzania testów,
  • dziennik ocen.

System edu@pjwstk jest przeznaczony dla studentów zarejestrowanych na studia internetowe i posiadających identyfikator oraz hasło dostępu.

Więcej informacji na temat Studiów Internetowych PJWSTK i systemu edu@pjwstk można znaleźć w referacie przedstawionym na konferencji Akademia On-line w roku 2004.

samorząd studencki pjwstk studiainternetowe@pjwstk.edu.pl strona główna pjwstk