Użytkownik
Hasło


Lekcje
FAQ


Lekcja 10

Książka jest na stole

okolicznik miejsca

 
 

Dialog

Poznaliśmy japońskie okoliczniki miejsca: koko-ni, soko-ni, asoko-ni. Aby nauczyć się tworzyć inne – trudniejsze, musimy najpierw poznać kilka nowych rzeczowników, które będą pełnić rolę japońskich przyimków.

naka

w, środek, wnętrze

ue

nad, góra, wierzch

mae

przed, przód

soba

obok, pobliże

ushiro

z tyłu, tył

tonari

obok

shita

pod, spód

soto

na zewnątrz

migi

prawa strona

hidari

lewa strona

aida

pomiędzy

chikaku

pobliże

Te znaczeniowe przyimki są w gramatyce japońskiej rzeczownikami, toteż wszystkie mogą stać się podmiotem w zdaniu.

Naka-wa atatakai desu. Wewnątrz jest ciepło.
なかは あたたかい です。
Soto-wa samui desu-ka? Czy na zewnątrz jest zimno?
そとは さむい ですか。

Tworząc złożone okoliczniki miejsca musimy korzystać z partykuły dzierżawczej – no oraz partykuły okolicznika miejsca – ni. Partykuła dzierżawcza, jak pamiętamy, doczepiana jest do rzeczownika, któremu nadajemy charakter polskiego dopełniacza (kogo?, czego?).

Zatem środek (czego?) pokoju będzie brzmiał po japońsku: heya-no naka. Jeśli natomiast chcemy powiedzieć okolicznikowo: w środku pokoju musimy tylko na końcu dodać partykułę – ni:
heya-no naka-ni.

Poniższe przykłady bez rozwinięcia w zdaniach mogą brzmieć sztucznie, ale służą one zapamiętaniu konstrukcji okolicznikowych.

 

kuruma-no mae – przód samochodu
kuruma-no mae-ni – z przodu samochodu
ie-no ushiro – tył domu
ie-no ushiro-ni – z tyłu domu
hon-no shita – spód książki
hon-no shita-ni – pod książką
tsukue-no ue – wierzch stołu
tsukue-no ue-ni – na stole

Poćwiczmy okoliczniki w zdaniach.

Hon-wa tsukue-no ue-ni arimasu. Książka jest na stole.
ほんは つくえの うえに あります。
Sensei-wa kyōshitsu-no naka-ni imasu. Nauczyciel jest w (środku) sali.
せんせいは きょうしつの なかに います。
Jitensha-wa uchi-no mae-ni arimasu. Rower jest przed domem.
じてんしゃは うちの まえに あります。
Neko-wa isu-no shita-ni imasu-ka? Czy kot jest pod krzesłem?
ねこは いすの したに いますか。
Kagi-wa kaban-no naka-ni arimasen. Klucza nie ma w torbie.
かぎは かばんの なかに ありません。
Kodomo-wa gakkō-no soto-ni imasu. Dzieci są na zewnątrz szkoły.
こどもは がっこうの そとに います。
Gakusei-wa doa-no ushiro-ni imasen-ka? Czy student nie jest za drzwiami?
がくせいは ドアの うしろに いませんか。
Saifu-wa hon-no soba-ni arimasen-ka? Czy portfel nie jest obok książki?
さいふは ほんの そばに ありませんか。
Ginkō-wa sūpā-to eigakan-no aida-ni arimasu.
ぎんこうは スーパーと えいがかんの あいだに あります。
Bank jest pomiędzy supermarketem i kinem.

(Ostatni przykład zdania wymaga zastosowania conajmniej dwóch rzeczowników połączonych partykułą –to, a dopiero na końcu okolicznika aida-ni „pomiędzy”.)

 

Pytania o okolicznik miejsca tworzy się przez zastosowanie znanego już nam pytajnika - doko (gdzie?) z zachowaną partykułą - ni.

Sensei-wa doko-ni imasu-ka? Gdzie jest nauczyciel?
せんせいは どこに いますか。
Okane-wa doko-ni arimasu-ka? Gdzie są pieniądze?
おかねは どこに ありますか。

 

Dialog

Suzuki: Kaban-wa doko-ni arimasu-ka?
かばんは どこに ありますか。  
Honda: Tsukue-no soba-ni arimasu.
つくえの そばに あります。
Suzuki: Saifu-mo arimasu-ka?
さいふも ありますか。
Honda: Hai, saifu-mo arimasu.
はい、さいふも あります。
Suzuki: Kagi-mo arimasu-ka?
かぎも ありますか。
Honda: Iie, kagi-wa arimasen.
いいえ、かぎは ありません。
Suzuki: De-wa, kagi-wa doko-ni arimasu-ka?
では、かぎは どこに ありますか。
Honda: Kagi-wa tsukue-no ue-ni arimasu.
かぎは つくえの うえに あります。

S: Gdzie jest torba?
H: Jest obok stołu.
S: Czy jest też portfel?
H: Tak, portfel też jest.
S: Czy są też klucze?
H: Nie, kluczy nie ma.
S: To gdzie są klucze?
H: Klucze są na stole.

Copyright PJWSTK © 2006 by Piotr Werocy