Użytkownik
Hasło


Lekcje
FAQ


Lekcja 19

Zrobiło się ciemno

konstrukcja: -ni naru, -ni suru

 
 

-ni naru
-ni suru

Przy okazji przysłówków warto poznać konstrukcję zdaniową, w których mówi się, że ktoś lub coś staje się (robi się) jakiś, jakieś. Do tego wyrażenia używa się właśnie form przymiotników z końcówkami przysłówkowymi oraz czasownika naru – „stawać się”, „robić się”. W polskim tłumaczeniu takich zdań często używa się stopnia wyższego przymiotników, np.: stawać się lepszym, starszym itp. Przyjrzyjmy się poniższym konstrukcjom japońskim.

„W Polsce zimą o 4-tej robi się ciemno.”
Pōrando-no fuyu-wa 4ji-kara kuraku-ku narimasu.
ポーランドの冬は4じからくらくなります。 
ポーランドの冬は4時から暗くなります。

„Odtąd stopniowo będzie robić się zimno (zimniej)”.
Ima-kara dandan samu-ku narimasu.
いまからだんだんさむくなります。
今からだんだん寒くなります。

„Ta książka robi się na koniec ciekawa”.
Kono hon-wa saigo-ni omoshiro-ku narimasu.
このほんはさいごにおもしろくなります。
この本は最後に面白くなります。

„On poprawił się (stał się lepszy) z japońskiego.
Kare-wa niohongo-ga jōzu-ni narimashita.
かれはにほんごがじょうずになりました。
彼は日本語が上手になりました。

 

Jednocześnie nauczmy się używać tej konstrukcji w charakterystycznej dla japońszczyzny formie zaprzeczonego przymiotnika. Przypomnijmy sobie, że końcówką zaprzeczonego „i-przymiotnika” jest: -ku nai desu (przy czym desu stanowi właściwie tylko ugrzecznienie całej formy). Zatem końcówkę –ku nai należy potraktować jako zaprzeczony „i-przymiotnik” i zamienić końcowe -i na –ku , a potem dodać czasownik naru, np.:
samuku nai - samuku naku naruprzestaje być zimno.
Porównaj przykłady:

omoshiroiciekawy
omoshiroku naru – robi się ciekawy, ciekawie

omoshiroku nai – nie jest ciekawy
omoshiroku naku naru – robi się nieciekawy, nieciekawie (przestaje być ciekawie)

W przypadku „na-przymiotników” forma przeczona jest taka sama jak negacja rzeczownika ~ja nai desu (desu jest tylko ugrzecznieniem zdania). Zatem formę –ja nai traktuje się jako „i-przymiotnik” i przy negacji zamienia na: -ja naku naru, np.:
genki ja nai - genki ja naku naru – przestaje być zdrowy.
Porównaj przykłady:

shizuka – cichy
shizuka-ni narurobi się cichy, cicho
shizuka ja nainie jest cichy
shizuka ja naku naru przestaje być cichy, cicho (robi się mniej

Konstrukcję -ni naru można także zastosować w zestawieniu z rzeczownikiem. Oznacza ona wtedy, że podmiot zdania staje się czymś, kimś zostaje, przeobraża w coś, jak w przykładach poniżej:

Ashita-kara yasumi-ni narimasu. „Od jutra będą wakacje.”
あしたからやすみになります。
明日から休みになります。
Kotoshi nijūgosai-ni narimasu. „W tym roku będę miał 25 lat.”
ことし25さいになります。
今年25歳になります。
Shōrai isha-ni narimasu. „W przyszłości będę lekarzem.”
しょうらい、いしゃになります。
将来、医者になります。
Ane-wa gakkō-no sensei-ni narimashita. „Moja siostra (starsza) została nauczycielką w szkole.”
あねはがっこうのせんせいになりました。
姉は学校の先生になりました。


W zestawieniu z powyższą konstrukcją, -ni suru stanowi częściowo jej przeciwieństwo. W formach z przymiotnikami oznacza wpływanie na kogoś, celowe sprawianie, żeby coś się jakimś stało, jak poniżej:

Heya-o atatakaku shimasu. „Ogrzewam pokój.”
へやをあたたかくします。
部屋を暖かくします。
Kono kuruma-o yasuku shimasen. „Nie obniżę ceny na ten samochód.”
このくるまをやすくしません。
この車を安くしません。

Watashi-no heya-o kirei-ni shimashita. „Posprzątałam swój pokój.”
わたしのへやをきれいにしました。
私の部屋をきれいにしました。

Użycie tej konstrukcji z przymiotnikami jest ograniczone do niektórych tylko, utartych zwrotów. Połączenie zaś z rzeczownikami zmienia znaczenie całej konstrukcji do: podjęcia decyzji, wybrania czegoś lub kogoś. Najczęściej używane one są w sytuacjach wyboru menu w restauracji czy kawiarni. Patrz na przykłady poniżej:
Pyt.
Nan-ni shimasu-ka? „Na co się decydujesz?”
なんにしますか。
何にしますか。
Odp.
Kōcha-ni shimasu. „Poproszę herbatę.”
こうちゃにします。
紅茶にします。
Pyt.
Dore-ni shimasu-ka? „Na co się Pan decyduje?” (na którą rzecz)
どれにしますか。
Odp.
Kono shatsu-ni shimasu. „Biorę tę koszulę.”
このシャツにします。

Copyright PJWSTK © 2006 by Piotr Werocy